Sverige ska bli världsledande på hållbart mode

Sverige ska bli världsledande på hållbart mode


Ekonomi är ett ord som många förknippar med pengar, aktier, och företagande men ordet betyder egentligen att man ska hushålla med resurser. Därför kan man kanske säga att de nya nyheterna om att Sverige ska bli ledande inom området återvunna kläder inte endast är ett miljömål utan också ett ekonomiskt mål. Målet är att Sverige ska bli världsledande vad gäller så kallat hållbart mode.

En stor del av utvecklingen pågår i Borås, centrum för Sveriges textilindustri. Numera görs kläderna utomlands, i låglöneländer. Men design och utveckling av produkter sker fortfarande i Borås, som även har en textilhögskola.

På Textilhögskolan i Borås råder det bråda dagar. Man vill snabbt minska modeproduktionens klimatpåverkan. Hela 70 procent av den klimatpåverkan som modeindustrin orsakar sker i produktionsledet. Textilindustrin är även en av de industrier i världen som både förbrukar mest resurser och som orsakar mest föroreningar på miljön. Miljöpåverkan sker i hela produktionsledet. Från produktionen av fibrer i kläderna, till tillverkningen, behandlingen av materialet och slutligen distributionen och transporten av varorna.

I höstas beslutade regeringen att ge ett uppdrag åt Textilhögskolan i Borås. De ska starta igång en så kallad ”nationell plattform” för att utveckla mer hållbart mode. Susanne Nejderås är chef för den nya plattformen. Hon menar att Textilhögskolan ska vara en samlande kraft som hjälper hela Sverige att ställa om till en mer hållbar modeproduktion och hjälpa till med olika initiativ som finns runt omkring i landet. Tanken är att även kunna stärka Sveriges konkurrenskraft internationellt.

Budgeten för projektet är 40 miljoner kronor, som regeringen har skjutit till, och pengarna fördelas på 8 miljoner kronor årligen under en period på fem år. De affärsmodeller som ska främjas är hållbara modeller som både förenar en affärsmässig nytta med en nytta för miljön. Tanken är också att det ska kunna vara som en länk mellan pågående forskning och tillämpning av forskning. Man vill framhäva positiva exempel, men också sprida kunskap och ge inspiration till andra så att hela den svenska modeindustrin blir mer klimatsmart.


En viktig del i det hela är råmaterialen. Genom att forska fram nya och smarta råmaterial kan man producera kläder mer miljövänligt. Materialfrågan handlar också om att kunna återanvända och återvinna begagnade tyger bättre och mer effektivt än idag.

Enligt Susanne Nejderås finns ett stort intresse för förändring inom modeindustin. En sak som man själv kan göra för att få en mer ekonomisk framtid är att köpa kläder på Second Hand. För pengarna som blir över kan man spara med till exempel Savr och lägga de pengar som blir över på mode som producerats mera hållbart samt tänka igenom sina köp och inte handla många plagg som man inte använder utan istället några stycken som man verkligen gillar. Finns det pengar över i plånboken kan man även överväga att handla kläder som har producerats mer lokalt i länderna i Baltikum, där både lönerna är mer rimliga och transporterna till Sverige av naturliga orsaker blir kortare. Resten av pengarna kan man lägga under kudden, eller ännu bättre, placera i ett konto på Savr så att de växer de till sig.

writers