Barockens runda kvinnor

Barockens runda kvinnor

Barocken är en tidsperiod som sträcker sig mellan 1500-talet ända in en bit in på 1700-talet. Under den tiden skulle kvinnan vara trind och mullig och att kunna unna sig mat tydde på att man hade en viss förmögenhet. Det var helt enkelt ett tecken på välstånd och ett bevis på att man var fertil. Det var vanligt att man satte sig till bords i flera dagar bara för att äta om man var rik och förmögen. Man skulle kunna tro att rokokon hade samma skönhetsideal, men så var inte riktigt fallet. Kvinnorna smalnade av betydligt, trots den uppsjö av bakverk och frestelser som förekom vid de europeiska hoven.

Hade man inte tillräckligt med hull, fyllde man dock ut hålrummen med allehanda hjälpmedel och finesser. Lösvader var vanliga för män och tygbitar och annat letade sig in under korsetterna hos kvinnor och andra hjälpmedel användes för att betona höfter. Målningar från denna tidsera avbildade mulliga kvinnor med mage, breda höfter och runda bröst samt ett runt ansikte med rosiga kinder och solsken i blick. Att vara smal ansågs inte friskt eller hälsosamt, något som idag avfärdas markant från läkare.

writers